Kontrolno telo

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, Standard SRPS ISO/IEC 17020:2012, tip C

Z

Protiveksplozivno zaštićeni električni uređaji za rad u eksplozivnim sredinama

Z

Katodna zaštita

Z

Električne instalacije niskog napona

Z

Gromobranske instalacije

Z

Instalacije za zaštitu od statičkog elektriciteta

Z

Instalacije uzemljenja u objektima i postrojenjima

Z

Zidovi, podovi i provodljiv pod

Z

Manometri za merenje pritiska u pneumaticima

Z

Sprave za merenje zapremine tečnih goriva

Z

Merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koji nisu voda

Z

Automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

Z

Instalacije i uređaji u zonama opasnosti od eksplozije

Izjava o politici kvaliteta

Opšte odredbe o nuđenju i ugovaranju

Zahtev za overavanje merila

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26