Podaci o društvu

Pun naziv: EL-EX GARANT DOO BEOGRAD  

Sedište: Aleksandra Dubčeka 10, 11080 Zemun, Beograd

Matični broj: 07727364

Poreski ident. broj (PIB): 100293779

Ime i prezime ovlašćenog lica: Miodrag Jevremović

Broj telefona: +381 11 316 50 03, +381 11 316 51 92 

Broj faksa: +381 11 2615 126 

Website: elexgarant.co.rs  

E-mail: office@elexgarant.co.rs

Šifra delatnosti: 7120

Naziv delatnosti: Tehničko ispitivanje i analize

Potvrda APR-a

Podaci o računima

  • NLB banka A.D.- Beograd 310-0070102006630-35
  • NLB banka A.D.- Beograd 310-0000000202436-28
  • NLB banka A.D.- Beograd 310-0000000150113-51
  • Eurobank A.D.- Beograd 250-1250000185770-13

Organizaciona šema

  • Direktor
  • Prodaja i razvoj
  • Laboratorija za ispitivanje
  • Sektor kontrolisanja i sertifikacije
   • Kontrolno telo
   • Služba za preglede i ispitivanja
  • Sektor finansijskih, pravnih i opštih poslova

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26