Obimi akreditacije

Kontrolno telo

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, Standard SRPS ISO/IEC 17020:2012, tip C

Z

Protiveksplozivno zaštićeni električni uređaji za rad u eksplozivnim sredinama

Z

Katodna zaštita

Z

Električne instalacije niskog napona

Z

Gromobranske instalacije

Z

Instalacije za zaštitu od statičkog elektriciteta

Z

Instalacije uzemljenja u objektima i postrojenjima

Z

Zidovi, podovi i provodljiv pod

Z

Manometri za merenje pritiska u pneumaticima

Z

Sprave za merenje zapremine tečnih goriva

Z

Merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koji nisu voda

Z

Automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

Z

Instalacije i uređaji u zonama opasnosti od eksplozije

Laboratorija za ispitivanje

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, Standard SRPS ISO/IEC 17025:2017, fizička ispitivanja opreme pod pritiskom :

 

Z

Sigurnosni ventili za rezervoare za tečni naftni gas (TNG)

Z

Disajni (AT) ventili

Z

Gumena i plastična creva, creva sa priključcima savitljive cevi za TNG

Z

Cevovodi instalacija za tečni naftni gas (TNG)

Ex radionica

Sertifikovano telo za popravak i remont Ex-uređaja prema standardu SRPS

SRPS EN 60079-19 Eksplozivne atmosfere – Deo 19: Popravka, remont i održavanje opreme:

Z

Nepropaljivo kućište (Exd) – elektromotori snage do 200 kW i ostali uređaji

Z

Povećana bezbednost (Exe) – elektromotori snage do 200 kW i ostali uređaji

Z

Svojstvena bezbednost (Exi) – isključivo zamenom originalnim rezervnim delovima

Z

Inkapsulacija (Exm) – isključivo zamenom originalnim rezervnim delovima

Z

Povećani protosak (Exp) – elektromotori snage do 200 kW i ostali uređaji na osnovu verifikovane projektne dokumentacije

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26