Naše usluge

Kontrolisanje i pregled elektro, TNG, TG i CNG instalacija i opreme

Servis i održavanje aparata za TG, TNG i pomoćne opreme i usluge vezane za rad benzinskih stanica

Laboratorija za ispitivanja opreme pod pritiskom

Kontrolno telo

Ex radionica

Sakupljanje, transport i predaja otpada

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26