Kontrolisanje i pregled elektro, TNG, TG i CNG instalacija i opreme u hemijskoj, naftnoj, namenskoj, prehrambenoj i HORECA industriji

Korisnici usluga: fabrike, vojni objekti, skladišta, proizvodni pogoni, industrijska postrojenja raznih namena, hoteli, restorani, tehnički servisi, farbare

Z

Pregled i ispitivanje elektroinstalacija niskog napona

Z

Pregled i ispitivanje elektroinstalacija i opreme u Ex zaštiti

Z

Ispitivanja gromobranske instalacije

Z

Kontrola, pregled i ispitivanje instalacija za zaštitu od statičkog elektriciteta

Z

Termovizijska snimanja

Z

Ispitivanje TNG instalacija i ventila sigurnosti

Z

Pregled i ispitivanje opreme i instalacija u kotlarnicama, podstanicama

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26