Laboratorija za ispitivanja opreme pod pritiskom

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, Standard SRPS ISO/IEC 17025:2017, fizička ispitivanja opreme pod pritiskom :

Z

Ventila sigurnosti

Z

Disajnih (AT) ventila

Z

Gumena i plastična creva, creva sa priključcima, savitljive cevi za TNG

Z

Cevovodi instalacija za tečni naftni gas (TNG)

Opšte odredbe o poslovanju El-Ex Garant d.o.o. Laboratorija za ispitivanje

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26