Licenta za pregled opreme u Ex zaštiti

Kompanija El-Ex Garant poseduje ovlašćenje MUP-a za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije, što je preduslov za obavljanje tehničkih intervencija u zonama opasnosti od eksplozije na teritoriji Republike Srbije

Licenca za pregled opreme u Ex zaštiti

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26