Akreditacije i licence

Sertifikati sistema kvaliteta

Obimi akreditacije

Sertifikat Direkcije za mere i dragocene metale za aparate za točenje TG i TNG

Licenca za pregled opreme u Ex zaštiti

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26