Servis i održavanje aparata za tečna goriva, tečni naftni gas i pomoćne opreme koja se ugrađuje i koristi na benzinskim stanicama i druge usluge vezane za rad benzinskih stanica

El Ex Garant servisni tim je sakupio godine stručnosti i iskustva kako bi garantovao pružanje kvalitetnih i pravovremenih usluga u skladu sa potrebama vaše organizacije. Vaše vreme je naš prioritet i naš je cilj da vaša oprema na benzinskim stanicama bude stavljena u funkciju što je pre moguće.

Z

Isporuka , ugradnja i redovno i preventivno održavanje i servisiranje aparata za točenje goriva (TG i TNG) svih proizvođača i druge merne i pomoćne opreme

Z

Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova manjeg obima za potrebe benzinskih stanica

Z

Čišćenje rezervoara

Z

Ispitivanje električnih instalacija, gromobrana i uzemljenja na benzinskim stanicama

Z

Popravka i zamena delova na aparatima za točenje TG i TNG

Z

Kontrolisanje i overavanje merila (baždarenje aparata, sondi, konzola i manometara za pneumatike)

Z

Pregled opreme u Ex izvedbi

Kontaktiraj nas

El-Ex Garant d.o.o

Centrala: Aleksandra Dubčeka 10
11080 Zemun, Beograd
Ex radionica: Aleksandra Dubčeka 5
11080 Zemun, Beograd

+381 11 316 50 03

+381 11 261 51 26