Industrijski usisiva?

Tehni?ke karaktertistike:
– Exd II BT4
– kapacitet 125l/sec
– izradjen od pouzdanih konstrukcijskih materijala

procitaj vise

Filter za filtritranje svih vrsta boja

Tehni?ke karakteristike:
– protok te?nosti 2000 l/h
– fino?a filtriranja 10-60 mikrona
– može biti sa pneumatskom pumpom, sa elektromotorom i zup?astom ili vijcanom (mono) pumpom
– izradjen od pouzdanih konstrukcijskih materijala (prohrom)

procitaj vise

Ventilator prostora u Ex zaštiti

Tehni?ke karakteristike:
– kapacitet 2000-5000 m3/h
– napor 100-500 Pa
– izradjen od pouzdanih konstrukcijskih materijala

procitaj vise

Centrifugalna pumpa za prebacivanje organskih rastvara?a

Tehni?ke karakteristike:
– elektromotor u Ex zaštiti
– kapacitet do 5000 m3/h
– visina dizanja h=38m
– pouzdani konstrukcijski materijali (prohrom)

procitaj vise

Stubi? za izjedna?enje potencijala

Tehnicke karakteristike:
– zastita Ex DE II CT5

procitaj vise