El-Ex Garant D.O.O. je distributer prozivoda kompanije BS Rollen, Nema?ka, specijalizovanog proizvodja?a industrijskih to?kova od plastike, poliuretana, termoplasti?ne gume itd.

Generalni smo disturbuter i proizvoda kompanije Petrotec S.A. Portugal, jedne od 5 najve?ih kompanija za proizvodnju opreme za benzinske stanice.

BS Rollen GmbH
Rotzkotten 14
D-42897 Remscheid

www.bs-rollen.de

Poliuretanski to?kovi
Nosivost: 50-1800kg (u zavisnosti od modela)
katalog poliuretanskih to?kova

Plasti?ni to?kovi
Nosivost: 10-11000 kg (u zavisnosti od modela)
katalog plasti?nih to?kova

Termoplasti?ni gumeni to?kovi
Nosivost: 40-1500 kg (u zavisnosti od modela)
katalog gumenih to?kova

Petrotec
Parque Industrial de Guimaraes – Pav. C2, Ponte
4800-493 Guimaraes – Portugal
www.petrotec.pt

Euro 2000 VI
Zahvaljuju?i mnogim karakterisitkama, model Euro 2000 VI zadovoljava sve potrebe kompanija za proizvodnju i promet naftnih derivata. Napravljen je da zadovolji najzahtevnije me?unarodne standarde.

Euro 5000 VI
Kvalitet i koncept na kome je zasnovan model Euro 5000 VI omogu?ava duži životni vek i samim tim doprinosi njegovoj ve?oj isplativosti. Raspored elemenata unutar aparata je takav da omogu?ava lako i brzo održavanje .