Ventilator prostora u Ex zaštiti

Tehni?ke karakteristike:
– kapacitet 2000-5000 m3/h
– napor 100-500 Pa
– izradjen od pouzdanih konstrukcijskih materijala

Pogodnosti:
– upotreba u hemijskoj i namenskoj industriji
– doprinosi zaštiti životne sredine
– bezbedan rad u zonama opasnosti
– gabariti i karakteristike definišu se po porudzbini
– garancija

U upotrebi:
Hemijska industrija Srbije
AURORA Lu?ani
ENERGOMONT Ba?ki vinogradi
INSTITUT ZA KUKURUZ Zemun polje
MUŠ strelja?ki klub
PARTIZAN strelja?ki klub