• Prodaja sprava za te?na goriva i te?ni naftni gas
 • Servis i održavanje sprava za te?na goriva i te?ni naftni gas
 • Laboratorija za overavanje sprava za merenje te?nih goriva i te?nog naftnog gasa
 • Izrada pravilnika o zaštiti od stati?kog elektriciteta
 • Izrada pravilnika o rukovanju, popravci i održavanju elektro postrojenja izvedenim u sigurnosnoj protiv-eksplozivnoj zaštiti na mestima ugroženim od eksplozivne smeše
 • Viklovanje Ex motora i drugih elektromotora
 • Popravka i/ili remont elektri?nih ure?aja za eksplozivne atmosfere i ostalih elektri?nih uredjaja
 • Projektovanje i montaža elektri?nih instalacija i opreme za eksplozivne atmosfere i ostale opreme
 • Proizvodnja elektri?nih ure?aja sa odgovaraju?im ispitivanjima
 • Prodaja opreme u Ex zaštiti
 • Izrada tehni?ko-tehnoloških rešenja u naftnoj, hemijskoj i namenskoj industriji
 • Izdavanje tehni?kih uputstava o rukovanju, održavanju i montaži