Centrifugalna pumpa za prebacivanje organskih rastvara?a, ulja i dr. u Ex zaštiti

Tehni?ke karakteristike:
– elektromotor u Ex zaštiti
– kapacitet do 5000 m3/h
– visina dizanja h=38m
– pouzdani konstrukcijski materijali (prohrom)

Pogodnosti:
– koristi se u namenskoj i hemijskoj industriji
– gabariti i karakteristike definišu se po porudžbini
– garancija

U upotrebi:
AURORA Lu?ani
ENERGOMONT Ba?ki vinogradi
Fabrike boja i lakova