ISS RESENJE Broj: R 013/2008

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG PAZVOJA
DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
R E Š E NJ E   ?roj: 393-2/1-01-761/ 12.03.08
LABORATORIJA ZA OVERAVANJE MERILA El-Ex GARANT, Beograd
Spr?v? z? merenje te?nih goriv?, n?jve?eg protok? do 130 l/min i te?nog n?ftnog g?s?, n?jve?eg protok? do 60 l/min, n? mestu upotrebe

ISS

RESENJE Broj: R 013/2008

o ispunjavanju utvrdenih zahteva za popravak i/ili remont Ex uredaja, a prema srpskom standardu SRPS IEC 60079-19 elektricni uedjaji za eksplozivnu gasovitu atmosferu deo 19: Popravka i remont uredaja kojj se koristee u ekspiozivnoj aimosferi (osim za rudnike i izradu eksploziva)