Protiveksplozivno zasticeni el. uredjaji i elektricne instalacije u prostorima ugrozenim od eksplozivne atmosfere

OBLAST KONTROLISANJA

Protiveksplozivno zašti?eni el. Ure?aji i elektri?ne instalacije u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere (izuzev rudnika)

VRSTA KONTROLISANJA

Kontrolisanje protiveksplozivno zašti?enih el. Ure?aja i elektri?nih instalacija u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere

REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI)

Srps Iec 79-17:1995 -Eletri?ni Ure?aji Za Eksplozivnu Gasovitu Atmosferu; Deo 17: Preporuke Za Pregled I Održavanje Elektri?nih Instalacija U Opasnim Prostorima (Osim U Rudnicima)