Oprema i elektricne instalacije

OBLAST KONTROLISANJA

Oprema I Elektri?ne Instalacije Niskog Napona

VRSTA KONTROLISANJA

Kontrolisanje Elektri?ne Instalacije Niskog Napona

REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI)

– Pravilnik o tehni?kim normativima za elektri?ne instalacije niskog napona
,slu┼żbeni list sfrj,, , br. 53/88; ?lanovi 189.-199.
– kt el ex 3.3 uputstvo kontrolisanja kt el ex za kontrolu, pregled i ispitivanje elektri?ne instalacije niskog napona