Gromobranska instalacija

OBLAST KONTROLISANJA

Gromobranska Instalacija

VRSTA KONTROLISANJA

Kontrolisanje Gromobranske Instalacije

REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI)

– Pravilnik o tehni?kim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja,službeni list srj,, br. 11/96
– kt el ex 3.4 uputstvo kontrolisanja kt el ex za kontrolu, pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija