Kliknite na naslov da procitate ceo tekst

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (prema zahtevima ISO 14001:2004) Izradjena je dokumentacija i u toku je postupak za akreditaciju kod ovlaš?ene organizacije Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoš?u na radu (prema zahtevima SRPS BS OHSAS 18001 *2008) Izradjena je dokumentacija i u toku je postupak za akreditaciju kod ovlaš?ene organizacije Pregled i kontrola PP aparata; […]