Kliknite na naslov da procitate ceo tekst

OBLAST KONTROLISANJA Instalacija Za Zaštitu Od Stati?kog Elektriciteta VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje Instalacija Za Zaštitu Od Stati?kog Elektriciteta REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) -Pravlnik o tehni?kim normativima za zaštitu od stati?kog elektriciteta, Službeni list SFRJ,, , br. 62/73- KT El Ex 3.5 Uputstvo kontrolisanja KT El Ex za kontrolu, pregled i ispitivanje instalacija za zaštitu […]

OBLAST KONTROLISANJA Oprema I Elektri?ne Instalacije Niskog Napona VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje Elektri?ne Instalacije Niskog Napona REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) – Pravilnik o tehni?kim normativima za elektri?ne instalacije niskog napona ,službeni list sfrj,, , br. 53/88; ?lanovi 189.-199. – kt el ex 3.3 uputstvo kontrolisanja kt el ex za kontrolu, pregled i ispitivanje elektri?ne […]

OBLAST KONTROLISANJA Protiveksplozivno zašti?eni el. ure?aji za rad u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere (izuzev rudnika), (u daljem tekstu: Ex ure?aji) VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje protiveksplozivno zašti?enih el. ure?aja za rad u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere posle popravki i/ili remont REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) – SRPS IEC 79-19:1995 – Eletri?ni ure?aji za eksplozivnu […]

OBLAST KONTROLISANJA Protiveksplozivno zašti?eni el. Ure?aji i elektri?ne instalacije u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere (izuzev rudnika) VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje protiveksplozivno zašti?enih el. Ure?aja i elektri?nih instalacija u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) Srps Iec 79-17:1995 -Eletri?ni Ure?aji Za Eksplozivnu Gasovitu Atmosferu; Deo 17: Preporuke Za Pregled I Održavanje […]

OBLAST KONTROLISANJA Gromobranska Instalacija VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje Gromobranske Instalacije REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) – Pravilnik o tehni?kim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja,službeni list srj,, br. 11/96 – kt el ex 3.4 uputstvo kontrolisanja kt el ex za kontrolu, pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija

OBLAST KONTROLISANJA Instalacija Za Zaštitu Od Stati?kog Elektriciteta VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje Instalacija Uzemljenja Objektima REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) – Pravlnik o tehni?kim normativima za zaštitu od stati?kog elektriciteta, službeni list sfrj,, , br. 62/73 – kt el ex 3.6 uputstvo kontrolisanja kt el ex za kontrolu, pregled i ispitivanje Instalacija uzemljenja VRSTA KONTROLISANJA […]

OBLAST KONTROLISANJA Provodljiv Pod VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje Provodljivih Podova REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) Pravilnik o tehni?kim normativima za zaštitu od stati?kog elektriciteta ,,službeni list sfrj,, , br. 62/73 VRSTA KONTROLISANJA Merenje Elektri?ne Otpornosti Zidova I Podova REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) Srps N.B2.761/ 1988 Metoda Merenja Elektri?ne Otpornosti Zidova I Podova

OBLAST KONTROLISANJA Katodne Zaštite VRSTA KONTROLISANJA Kontrolisanje Katodne Zaštite Postrojenja U Zonama Opasnosti (Izuzev Rudnika) REFERENTNA DOKUMENTA (INTERNI POSTUPCI, PROPISI, PRAVILNICI) Srps N.S8.090; 1991 Protiveksplozijska Zaštita; Zahtevi Za Elektri?ne Instalacije I Ure?aje U Prostorima Ugroženim Od Eksplozivne Atmosfere (Izuzev Rudnika), Ta?ka 4.3